חברי סגל הפקולטה שפרשו

לחיצה על תמונת איש הסגל תפתח דף מפורט (אנגלית).

ד"ר בן-ציון אליאש *
פרופ' רות בן-ישראל (דקאנית 1990 - 1992) ***
פרופ' ז'וזה ברונר ***

השופטת פרופ' דפנה ברק ארז (דקאנית 2011 - 2012) **
פרופ' יוסף גרוס***
פרופ' חיים גנז***
השופט פרופ' עופר גרוסקופף**
פרופ' יורם דינשטיין (דקאן 1978 - 1980) ***
פרופ' יצחק הדרי *** 
פרופ' מלך וסטרייך ***

פרופ' נינה זלצמן***
פרופ' מאיר טייכמן***
פרופ' נילי כהן***
פרופ' אליעזר לדרמן (דקאן 1996 - 2000) ***
פרופ' דוד ליבאי ****
פרופ' יובל לוי *
פרופ' מנחם מאוטנר (דקאן 2000 - 2002)

פרופ' דניאל מור ***  
פרופ' קנת מן *  
פרופ' אשר מעוז *
פרופ' דניאל פרידמן (דקאן 1974 - 1978) ***
השופט ד"ר גבריאל קלינג *
פרופ' אמנון רובינשטיין (דקאן 1970 - 1974) ****
פרופ' שלמה ג. שוהם***
פרופ' עמוס שפירא (דקאן 1980 - 1985)***

* בדימוס
** פרשו לשיפוט
*** אמריטוס

**** נבחר לכנסת

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive