הפקולטה למשפטים ע״ש בוכמן באוניברסיטת תל אביב מתכבדת להזמינכם למשפט המבוים השנתי שיתקיים, כמדי שנה, לזכרם של תלמידי הפקולטה ובוגריה שנפלו במערכות ישראל

נושא המשפט:
תובענות ייצוגיות בעולם רגולטורי

26 במאי 2019, 18:00 
אולם "כס המשפט" ע"ש מלכה ברנדר, בניין טרובוביץ 
הפקולטה למשפטים ע״ש בוכמן באוניברסיטת תל אביב מתכבדת להזמינכם למשפט המבוים השנתי שיתקיים, כמדי שנה, לזכרם של תלמידי הפקולטה ובוגריה שנפלו במערכות ישראל
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive