סדנת משפט והיסטוריה מארחת את Evelyne Oliel-Grausz, History, Paris

‘Between Jew and Jew’? The court of the Massari in early modern Livorno: a case study

27 במאי 2019, 16:15 - 17:45 
בחדר 017 במרכז צבי מיתר 
סדנת משפט והיסטוריה
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive