קורסים מתואר מוסמך בינלאומי

להלן רשימת קורסים באנגלית של התכנית הבינלאומית לתואר שני.

הסטודנטים לתואר ראשון רשאים להירשם לקורסים המוצעים במסגרת חובת לימוד קורסים באנגלית.

 

בקורסים אשר נערכת בהם בחינה מסכמת, יתקיים מועד בחינה אחד בלבד.

 

השתתפות בסמינר באנגלית (3 ש"ס) המוצע לתכנית הבינלאומית לתואר מוסמך, מוכרת כהשתתפות בקורס המקנה התנסות בכתיבה אקדמית.

 

כתיבת העבודה באנגלית, התחשב כפרו-סמינר ועל חשבון קורסי החובה באנגלית. כתיבת העבודה בעברית תוכר כפרו-סמינר בלבד. 

Professor's Name  Course Time of
 Year
Credits Course Number Schedule   Exam Exam Date Tentative
Prof. Michael Birnhack Seminar: Information Technology Law semester 1 4 1493102401 Wed 15:00-18:00 FP Mon July 15
Adv. Tony Greenman & Adv. Eran Bareket Introduction to Intellectual Property quarter 1 2 1493100701 Tue 08:15-11:55 TH Sun Nov 25 @ 09:00
Dr. Hadar Jabotinsky Business Law  quarter 2 2 1493102101 Mon 10:15- 11:55 Wed 12:15- 13:55 TH Tue Jan 15 @ 09:00
Dr. Ayal Shenhav & Adv. Gal Hoffman Start-Up Law quarter 2 2 1493102201 Mon 08:15- 09:55 Wed 8:15- 09:55 TH Sun Jan 20 @ 09:00
Dr. Ido Baum Seminar Business Law: Transnational Perspectives semester 2 3 1493102001 Mon 08:15- 09:55 FP  
Adv. David Mirchin Licensing of Intellectual Property quarter 3 2 1493101101 Tue 08:15- 11:55 TH Sun April 14 @09:00
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive