קורסים מרוכזים אורחים באנגלית

בטבלה למטה מפורטת רשימת הקורסים המרוכזים באנגלית  של המרצים האורחים.

נא לעיין בתקנון התואר השני מחקרי​.

לחיצה על שם הקורס תאפשר לכם לראות את תיאור הקורס, דרישות הקדם ומרכיבי הציון שלו.
לצפייה במערכות השעות של הקורסים, לחצו כאן.
(בבחירת הקורסים הנכם מוזמנים להיוועץ גם בלוח הבחינות ).

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive